TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60m3/h

Trạm trộn bê tông xi măng do Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu chế tạo sử dụng các kỹ thuật điều khiển cũng như công nghệ trộn bê tông hiện đại nhất hiện nay. Các công đoạn chuẩn bị, cân vật liệu, quy trình trộn… đều được tiến hành theo quy trình cài đặt trước. Vì vậy, năng suất trộn cao, năng suất lao động cũng được nâng lên đáng kể.