SẢN PHẨM MÁY GẠCH TỰ CHÈN CORIC ĐẠT GIẢI BỘ CÔNG THƯƠNG

THÁNG 12/2023, Bộ Công thương Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quốc gia.
Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu đã nhận được giải với sản phẩm Dây chuyền sản xuất gạch tự chèn Coric.

Công ty đã được Bộ Công thương cấp chứng nhận 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia, là:
– Sản phẩm Máy đúc gạch không nung, quyết định cấp số 2329/QĐ-BCT ngày 2/8/2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương chứng nhận..
– Sản phẩm Máy bẻ đai thép tự động, quyết định cấp số 1997/QĐ-BCT ngày 23/08/2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương chứng nhận.
– Sản phẩm Máy sản xuất gạch tự chèn, quyết định số 3116/QĐ-BCT ngày 1/12/2023 do Bộ trưởng Bộ Công thương chứng nhận.

Ngoài ra, công ty có thêm nhiều sản phẩm đạt chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện, đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và an sinh xã hội tại địa bàn, đã được cấp cao nhất của Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng Huân chương, Bằng khen như:
– Năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba, được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao cho Giám đốc công ty Hồ Văn Hoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, quyết định số 285/QĐ-CTN ngày 10/03/2021.
– Năm 2022, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng cho Phó Giám đốc Hồ Xuân Vinh, vì đã có phát minh, sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. QĐ số 38/QĐ-TTg ngày 10/01/2022. Bằng số 02.
– Năm 2010, Bằng khen Thủ tướng chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tặng vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước từ năm 2006 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. QĐ số 1658 QĐ/ TTg ngày 8/9/2010 của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng số 26
– Năm 1998, Thủ tướng chính phủ nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo làm giàu cho quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. QĐ số 721/TTg ngày 19/8/1998 của Thủ Tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng số: 32.