Máy Terrazzo gạch lát khuôn đôi về Huế

Dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo khuôn 400, khuôn đôi 300 về Huế phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh nhà