Hội thảo công bố các báo cáo về Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Ngày 3/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo Công bố các báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST). Thông điệp chính mà các báo cáo tại hội thảo đề cập đến là tăng cường hấp thụ, phổ biến công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ: các báo cáo được công bố hôm nay là thành quả của sự hợp tác trong hơn 3 năm qua của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các báo cáo đã chỉ rõ vai trò đóng góp quan trọng của KHCN&ĐMST trong tăng trưởng kinh tế – xã hội ở Việt Nam và con đường để Việt Nam tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ sinh thái ĐMST. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống ĐMST quốc gia để thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình sáng tạo, truyền bá, ứng dụng tri thức và công nghệ phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững đất nước đến năm 2030 và 2045” – Bộ trưởng nhấn mạnh. Bộ KH&CN đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và WB trong các nỗ lực này và mong muốn có thêm các sáng kiến hợp tác tiếp theo để đưa các khuyến nghị, công cụ hữu ích này vào thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo.

Việt Nam nên tái cân đối chính sách phát triển KHCN&ĐMST

Báo cáo “KHCN&ĐMST Việt Nam” là sản phẩm của Chương trình hỗ trợ phân tích và tư vấn của WB về nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo Việt Nam. Báo cáo được xây dựng theo đặt hàng của Bộ KH&CN, do Chương trình Đối tác chiến lược giai đoạn II giữa Chính phủ Úc và Nhóm WB (ABP2) tài trợ. Báo cáo nghiên cứu khung phát triển và chính sách về KHCN&ĐMST hiện tại, phân tích những điểm nghẽn, cản trở các doanh nghiệp đổi mới và đề xuất một nghị trình cải cách toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo.

Báo cáo khuyến nghị Việt Nam nên tái cân đối chính sách phát triển KHCN&ĐMST của mình theo hướng chuyển từ tập trung đầu tư tạo ra công nghệ tiên tiến sang thúc đẩy hấp thụ và phổ biến công nghệ giữa nhóm các doanh nghiệp. Đây chính là điểm mà các can thiệp chính sách và hỗ trợ từ Chính phủ có thể mang lại lợi ích lớn nhất. Việt Nam cần quan tâm xây dựng năng lực để tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại nhất nên là ưu tiên hàng đầu. Việc thu hẹp khoảng cách của lực lượng lao động (cả chất lượng và số lượng) cũng sẽ rất quan trọng để khai thác toàn bộ sức mạnh của hoạt động ĐMST – Báo cáo nhấn mạnh.

Giám đốc Hồ Xuân Vinh đang trao đổi về với Bộ Trưởng về sản phẩm gạch đất đồi Leho 

Các chuyên gia của WB cho rằng, những phát hiện và khuyến nghị của Báo cáo cũng phù hợp với báo cáo cấp khu vực do WB thực hiện trước đó với tiêu đề “Đổi mới sáng tạo ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông – Yêu cầu cấp thiết”. Báo cáo này đã chỉ ra sự không phù hợp giữa các chính sách về đổi mới sáng tạo và khả năng cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp và các tổ chức. Đây cũng là vấn đề phổ biến giữa các quốc gia trong khu vực, một lý do dẫn tới sự tụt hậu so với các nền kinh tế tiên tiến về bề rộng và cường độ sử dụng công nghệ mới. Báo cáo cho rằng việc áp dụng đổi mới sáng tạo sâu rông hơn nữa có thể giúp các quốc gia vượt lên các thách thức mới để tiếp tục phát triển, kể cả các yếu tố xung đột địa chính trị toàn cầu, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự sụt giảm đáng kể về tăng trưởng năng suất. Để thúc đẩy ĐMST đòi hỏi một chương trình cải cách toàn diện. Ngoài việc định hướng lại các chính sách KHCN&ĐMST cho phù hợp hơn với năng lực và nhu cầu của doanh nghiệp, các quốc gia cần tăng cường các yếu tố bổ trợ quan trọng cho ĐMST như kỹ năng của người lao động và khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án ĐMST.

Tại hội thảo, bà Carolyn Turk – Giám đốc WB tại Việt Nam nhận định: “Việt Nam sẽ cần những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được tham vọng trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 và ĐMST sẽ là nền tảng cơ bản trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thúc đẩy ĐMST và báo cáo này đưa ra những ý tưởng có thể phù hợp cho Việt Nam”.

Đổi mới công nghệ ở Việt Nam: Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế

Tại hội thảo, những phát hiện chính của báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam: Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế” do CSIRO, cơ quan khoa học quốc gia Australia và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN cùng thực hiện cũng đã được nêu ra. Báo cáo cung cấp các công cụ để đánh giá hiện trạng và tác động của tiến bộ công nghệ và ĐMST đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bằng cách áp dụng các mô hình kinh tế vào cơ sở dữ liệu rộng lớn về việc hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố công nghệ đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2019.

Bà Robyn Mudie – Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ: “Australia đã và đang hỗ trợ Việt Nam đưa ra các quyết định chính sách dựa trên cơ sở thực chứng trong lĩnh vực KHCN&ĐMST và báo cáo này là một mốc quan trọng nữa trong quan hệ đối tác của chúng tôi. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Australia và Việt Nam đã thực hiện báo cáo này trong một năm rưỡi, thu thập và phân tích dữ liệu trong giai đoạn gần 20 năm qua để phát triển hai mô hình kinh tế hiện đại nhằm lượng hóa mức độ đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi hy vọng rằng, Bộ KH&CN có thể vận dụng hai mô hình này trong hoạch định các chính sách về phát triển KHCN&ĐMST quốc gia trong dài hạn”.

Báo cáo là nguồn tham khảo chính sách quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho thấy tính hiệu quả và nhân tố ĐMST đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế so với vốn và lao động giá rẻ.