Hồ Hoàn Cầu tổng thầu nhà máy sản xuất sợi chuối tại Lào

Vừa qua, đối tác tại Lào đã hợp tác với Hồ Hoàn Cầu để xây dựng nhà máy sản xuất sợi chuối xuất khẩu tại TP Viên chăm. Hồ Hoàn Cầu với vai trò nhà tư vấn, thiết kế, sản xuất và chuyển giao công nghệ tại Lào đã hoàn thành các phần việc tốt đẹp. Dây chuyền đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Dây chuyền tại Lào