DỰ ÁN GIẢM NGHÈO QUỐC GIA BẰNG VẬT LIỆU XANH

Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường ĐH Mỏ địa chất, Công ty Hồ Hoàn Cầu thực hiện dự án “Gạch xanh cho các công trình hộ nghèo tại Việt Nam”, tạo ra 1 giải pháp xanh, bền vững, rẻ cho bà con nhanh có nhà ở.
Dự án KHCN đã hoàn thành năm 2023, bước vào giai đoạn 2 năm 2024 sẽ mở rộng quy mô ra nhiều tỉnh thành.

Bà con rất vui!

/a>