Công bố báo cáo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam” 2021

Sự kiện diễn ra sáng 3/11 công bố các báo cáo nghiên cứu với những dữ liệu quan trọng, đánh giá tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại sứ Australia tại Việt Nam, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, các chuyên gia, doanh nghiệp theo hai hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các đầu cầu quốc tế.

Các báo cáo sẽ được công bố gồm “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam” và “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam – Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”, nhằm cung cấp các phân tích hỗ trợ quan trọng cho việc xây dựng chiến lược khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, bước đầu định lượng những đóng góp của khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện WB cũng chia sẻ thông tin về báo cáo “Đổi mới sáng tạo ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á – Yêu cầu cấp thiết’.

Sau phần công bố và giới thiệu những nội dung cơ bản, các chuyên gia, nhà quản lý sẽ có phiên thảo luận chia sẻ về phương pháp xây dựng, các dữ liệu cũng mô hình tính toán trong báo cáo.

Ở phiên này còn có sự tham gia của lãnh đạo một số doanh nghiệp có sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên khoa học công nghệ trong thời gian qua. Các ý kiến sẽ làm rõ hơn vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là các mô hình và sản phẩm tiêu biểu về đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp.

Báo cáo “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam” năm 2020 là sản phẩm của Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ, tài trợ bởi Chương trình Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Chính phủ Australia và Nhóm WB giai đoạn II (ABP2) trong chương trình Nâng cao Đổi mới Sáng tạo ở Việt Nam.

Báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam – Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế” là kết quả dự án giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tổ chức CSIRO’s Data61 của Australia, triển khai từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021. Dự án này là một nội dung của Hợp phần trao đổi chính sách trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo (Aus4Innovation) do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sứ quán Australia tại Việt Nam đồng chủ trì được hình thành từ năm 2017.

Lễ công bố sẽ được phát trực tiếp trên VnExpress lúc 9h ngày 3/11.