Chị Hường – Quỳ Châu, Nghệ An

Máy ép gạch không nung tại Thị Trấn Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An