Anh Nguyên – Lâm Đồng trở thành Tỷ Phú nhờ Máy Gạch Không Nung

Anh Nguyên – Lâm Đồng 

Từ ngày đầu khởi nghiệp anh đã tìm hiểu và mua Dây chuyền Gạch Không Nung HHC08 Hồ Hoàn Cầu, qua 2 năm sản xuất anh đã mở rộng xưởng sản xuất ngày càng quy mô hiện đại hơn với 10 nhân công, cung cấp gạch cho các công trình ở Lâm ĐồngTây Nguyên.

Nhận thấy tiềm năng khách hàng lớn và ổn định, chất lượng máy móc đảm bảo. Anh đã đầu tư thêm Dây chuyền gạch Terrazzo Hồ Hoàn Cầu về sản xuất.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbaophapluat.vn%2Fho-hoan-cau-thanh-cong-nho-su-chu-dong-va-sang-tao-khong-ngung-post372221.html%3Ffbclid%3DIwAR2e5pVx-I4-PdX5ZEVHE19bbZowItQJOXQHyPV06G3vso4kDD9UTFDkqKk&h=AT1K1Ad15Zd5NJUXaoLUR0ffRHA2UO7xIZxHcytdZoM48MmZWJTqIcC_KKN-1XB-_8UtV3-pZGA8tKmAIj0lius5O0Fm6hr17DJYbCz-7uSXnBhuHr-zWgPx9pEVglzGoa1_yamsq8ASgqki17-4tA