Trung tâm Tư vấn – Thiết kế – Chế tạo Máy nông nghiệp, Máy thực phẩm

Trung tâm Tư vấn – Thiết kế – Chế tạo Máy nông nghiệp, Máy thực phẩm

Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu – Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tiêu biểu của Việt Nam

Liên hệ: 0915.238.211 – 0983.001.038