Đại hội Chi bộ Đảng công ty Hồ Hoàn Cầu

Ngày 22.02.2020, Chi bộ Đảng Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu vinh dự tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Tham dự tại đại hội lần này có sự có mặt của các cán bộ đảng xã Quỳnh Văn, giám đốc công ty Hồ Văn Hoàn và các đảng viên thuộc chi bộ công ty.
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp !